مجتمع دامداران

پسا نظرآباد

_

پیشرو در واردات و

تولید دام سبک

واردات دام سبک

مجموعه ای از کارشناسان مجرب در امر واردات وترخیص دام سبک (نژادهای خاص اروپایی )

تولید و پرورش دام سبک

مدیریت بهینه در تولید و پرورش نژاد رومن طبق استانداردهای اروپا تحت نطارت مهندسین اروپایی

فروش نژاد رومن

فروش و پیش فروش قوچ ، میش ، بره نژاد رومن و ارائه خدمات مشاوره پس از فروش در امر مدیریت گله

توانایی های ما چیست

مدیریت و نگهداری دام سبک

_

این مجموعه قادر به واردات ، ترخیص ، مدیریت و نگهداری و همچنین فروش نژاد رومن از کشور فرانسه می باشد .

  • واردات نژاد رومن
  • صادرات نژاد رومن
  • مدیریت و نگهداری نژاد رومن
  • تولید دام زنده نژاد رومن
  • فروش قوچ ، میش ، بره
  • خدمات مشاوره ای پس از فروش
  • مشاوره مدیریت گله
  • مشاوره تغذیه نژاد رومن
  • همه پروژه ها